• 032 2 05 36 05

კომპანიაში არსებობს შემდეგი სამსახურები:

საინფორმაციო სამსახური: რომელიც გაწვდით ინფორმაციას ჰოსტინგში არსებული სიახლეების და ცვლილებების შესახებ ასევე გიწევენ კონსულტაციას და თქვენს პრობლემებს ამისამართებენ შესაბამის სამსახურებთან;

იურიდიული სამსახური: აღნიშნული სამსახური უზრუნველყობს ხელშეკრულებების მომზადებას და გაფორმებას იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან;

საფინანსო სამსახური: გაწვდით ინფორმაცის თანხის გადახდის, მომხმარებლის დაბლოკვა გააქტიურების, გადავადების და სხვა ფინანსური ინფორმაციის შესახებ;

მონიტორინგის სამსახური: უზრუნველყობს სერვერების მონიტორინგს ასევე ევალება ადმინისტრაციის მოთხოვნის საფუძველზე მონიტორინგი გაუწიოს კონკრეტულ საიტებს და ვირტუალურ სერვერებს;

პორტირების სამსახური: ახდენს თქვენი მონაცემების გადმოტანას სხვა ჰოსტინგ პროვაიდერიდან;

ტექნიკური სამსახური: იღებს დავალებებს საინფორმაციო სამსახურიდან შემოსულ პრობლემებს და ახდენს მასზე რეაგირებას;

საჩივრები: ეს არის განყოფილება სადაც შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენი საჩივრით რომელიმე სამსახურის ცუდად მუშაობის გამო.