• 032 2 05 36 05

სასწავლო პროცესის ავტომატიზაცია, ელექტრონულად სასწავლო კურსებზე რეგისტრაციის შესაძლებლობა, პრერეკვიზიტების მოდული, სხვადასხვა სტატისტიკის მოდული, სტუდენტის და ლექტორის ინდივიდუალური პანელი, ელექტრონული დავალებების და სასწავლო მასალის ატვირთვის შესაძლებლობა, კომუნიკაციის შესაძლებლობა, გამოკითხვები, სხვდასხვა სტატისტიკური რეპორტები, საბეჭდი ფორმები (ცნობა, ფორმა 26, დიპლომის დანართი, სასწავლო ბარათი, საბოლოო უწყისი), ელქტრონული ტესტირება, საფინანსო მოდული, ელექტრონული კანცელარია, კადრების მართვა

სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემა "ILEARNING"

 • სასწავლო პროცესი

  სასწავლო პროცესის მოდული გაძლევთ შესაძლებლობას, აწარმოოთ ელექტრონული უწყისები, დაბეჭდოთ საბეჭდი ფორმები (ცნობა, ფორმა 26, და სხვა) შექმნათ საგანმანათლებლო პროგრამები, სასწავლო კურსებზე წინაპირობები, სისტემაში არსებობს სამი ძირითადი დონე, მომხმარებელი, ლექტორი, სტუდენტი, სისტემას გააჩნია საკომუნიკაციო მოდული სადაც, ლექტორს, სტუდენტს და მომხმარებელს შეუძლიათ ერთმანეთს ეკონტაქტონ გაუგზავნონ ელექტრონული ფაილები. აქვს შესაძლებლობა უწყისების ავტომატური გენერირების. აკადემიური სასწავლო ცხრილის განთავსების ფუნქცია. ლექტროის პანელიდან შესაძლებელია დავალებების ატვირთვა სტუდენტებზე და მათთვის ელექტრონული მასალის მიწოდება. გამჭირვალობისთვის აქვს შესაძლებლობა სასწავლო კურსების სილაბუსების ატვირთვის. აქვს უწყისების ავტომატური ბეჭდვის ფუქნცია. გამოკითხვების და ლექტროთა შეფასების მოდული. სტატისტიკის შესაძლებლობა. GPA -ს და საშუალო ქულის დათვლის შესაძლებლობა. საქ სტატის მიერ მოთხოვნილი მონაცემების ავტომატურად გენერირების ფუნქცია. SMS -ების დაგზავნის ფუქნცია. განცხადებების ფუქნცია. და სხვა.

 • აკადემიური რეგისტრაცია

  სისტემა გაძლევთ საშუალებას სტუდენტმა გაიაროს აკადემიური რეგისტრაცია. სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა აირჩიოს ლექტორი, აუდიტორია საათი და სასურველი სასწავლო კურსი. არჩევამდე გაეცნოს მის სილაბუსს. ასევე სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა აირჩიოთ MINOR დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამები.

 • საფინანსო მოდული

  ფინანსური მოდული მოიცავს, სტუდენტთა გადასახდელ და გადახდილი ტანხის აღიცხვას, დავალიანებების მონიტორინგს. 3 ვალუტიანი ფუნქციით GEL, USD, EURO. სტუდენტებზე თანხის დარიცხვის ფუქნცია, ბანკში გადახდილი თანხის ავტომატურად ასახვა, აპარატებიდან და ბარათებიდან გადახდა, გრანტები, დავალიანებების კონტროლი. დავალიანებული სტუდენტის ავტომატური ბლოკირება

 • ბიბლიოთეკა

  წიგნების კატალოგიზაცია, დაჯავშნა, ლექტროის და სტუდენტის პანელიდან , წიგნის გატანე შემოტანის, აღირცხვა, დაგვიანებული წიგნების კონტროლი, თავისუფალი მკითხველის რეგისტრაცია, ეგზემპლიარების დამატება, წიგნზე ელექტრონული მასალის მიმაგრება

 • ჩვენი მომხმარებლები

  ILERING - ით სარგებლობენ:

 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
 • აგრარული უნივერსიტეტი
 • საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ)
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • აპოლონ ქუთათელაძის სახდელობის თბილისის სამხატვრო აკადემია
 • შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური უნივერსიტეტი
 • წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • პეტრე შოთაძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტი
 • სულხან საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტი
 • გურამ თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
 • თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ახალი უმაღლესი სასწავლებელი
 • ვახტანგ გორგასალი სახელობის უნივერსიტეტი
 • SBA აკადემია