• 032 2 05 36 05

ჩვენს აბონენტებს ვთავაზობთ 24 საათიან მომსახურებას, სხვდასხვა საკომუნიკაციო გზით: skype, ბილეთების სისტემა, ელ-ფოსტა და პირადი მენჯერი. ყოველივე ეს გარანტიაა იმის რომ ჩვენი აბონენტები მიიღებენ დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში ამომწურავ პასუხს კითხვებზე. ასევე კომპანია sms - ების საშუალებითაც უგზვანის ინფორმაციას აბონენტებს სიახლეების შესახებ და კონკრეტულ მოხმამრებლის მიერ შექმნილ ბილეთზე მომხმარებელს მისდის პასუხი ელ ფოსტის საშუალებით და sms -საშუალებით. ჩვენ მუდამ ვცდილობთ დავხვეწოთ აბონენტთა მომსახურების სერვისი, რადგან ვთვლით ეს უკანასკნელი უპირველესია და საწინდარია წარმატების მიღწევის.