• 032 2 05 36 05

ჩვენს სერვერებზე ყოველდღიურად ხორციელდება არსებული ფაილების რეზერვაცია, რათა არ მოხდეს რომელიმე აბონენტის ფაილების დაკარგვა. დრეზერვებული ფაილები ინახება ჩვენი კომპანიის სარეზერვო სერვერებზე და ამავდროულად google drive - ზე, ეს უკანასკნელი კი უზრუნველყობს თავის მხრივ ფაილების რამოდენიმე სერვერზე ერთდროულ შენახვას, რაც 100% ით გამორიცხავს აბონენტის ინფორმაციის დაკარგვას. ინფორმაციის აღდგენა აბონენტს უფასოდ შეუძლია მხოლოდ ერთხელ, სხვა შემთხვევაში ინფორმაციის აღდგენა ფასიანია და შეადგენს 30 ლარს..